Check Distribution Point Role With Powershell

Merhaba,
Bu script banka vb. ortamlarda standart olarak kurulan şube server veya düzenli olarak sabit kurulum yaptığınız bir AD-OU var ise ordaki serverlar ile sccm database’de yer alan distribution point rolü kurulu olanları compare ederek, sonucu size mail olarak gönderecektir. Gözden kaçan dp kurulumlarında faydalı olabileceğini düşünüyorum.

Not: Mail ve diğer path ayarlarını kendi ortamınıza göre düzenleyebilirsiniz.
Not2: Bu scriptin çalışması için ConfigurationManager.psd1 powershell modülünün ilgili path’de bulunması gerekmektedir.

Set-Location 'D:\ConfigMgr\AdminConsole\bin\'

Import-Module .\ConfigurationManager.psd1

Set-Location EM1:

$SubeSrv = Get-ADComputer -Filter * -SearchBase "OU=Sube Servers,OU=Servers,OU=Computer,DC=omertunc,DC=local"| Sort-Object DNSHostname | Select-Object DNSHostName 

$DistributionPoint = Get-CMDistributionPointInfo | Sort-Object ServerName | Select-Object ServerName 

($NotDP = Compare-Object -ReferenceObject $SubeSrv -DifferenceObject $DistributionPoint).InputObject | Out-File C:\servers\diffrent\notdp.txt

$EmailRecipient = "onuromertunc@mycompany.com.tr"

$EmailSender = "sccm@mycompany.com.tr"

$SMTPServer = "internalsmtp.omertunc.local"

$Body =  "SCCM Distribution Point Rolu kurulmayan sunucu bilgisi ektedir."

Send-MailMessage -To $EmailRecipient -From $EmailSender  -Subject "SCCM-Distribution Point Kurulu Olmayan Sube Sunuculari ($(Get-Date -format 'yyyy-MMM-dd'))" -SmtpServer $SMTPServer -Body $Body -Attachments "C:\servers\diffrent\notdp.txt"

Start-Sleep -Seconds 5

Remove-Item -Path C:\servers\diffrent\notdp.txt -Recurse

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir