Delete Sccm Inactive Device from Database

Sccm ortamınızda bulunan ve domainden düşen ama sccm database’de kalan inactive device temizliği için çok faydalı bir scripti paylaşıyorum. Task Scheduler ile aylık veya haftalık olarak bu işlemi otomatik hale getirip kendinize mail atabilirsiniz. Compliance raporlarında yaşanan manipülasyonun önüne geçecektir.

Not: Mail ve diğer path ayarlarını kendi ortamınıza göre düzenleyebilirsiniz.
Not2: Bu scriptin çalışması için ConfigurationManager.psd1 powershell modülünün ilgili path’de bulunması gerekmektedir.

#1-Sccm database'den inactive durumda olan clientlar filtre edilir.
#2-Foreach ile filtre edilen her bir inactive client'ın active directory hesabı kontrol edilir.
#3-Eğer AD'de yoksa ilgili computer sccm database'den silinir.
#4-Silinen computer accountları mail ile attach edilerek rapor halinde gönderilir. Ve temizlenir.

Set-Location 'D:\ConfigMgr\AdminConsole\bin\'
Import-Module .\ConfigurationManager.psd1
Set-Location EM1:
#1
$InactiveClients = Get-CMDevice | Where-Object { $_.ClientActiveStatus -eq 0 -or $_.ClientActiveStatus -eq $null -and $_.Name -notlike "*Unknown Computer*" -and $_.Name -notlike "*Provisioning Device*" }
ForEach($InactiveClient in $InactiveClients) {
   
  Try {
 
    If(-not(Get-ADComputer -Identity $($InactiveClient.Name))) { } #2
  }

  Catch {

    Write-Output $InactiveClient.Name | Out-File -FilePath C:\Users\onuromertunc\Desktop\RemoveDevice.TXT -Append 
    Write-Host $InactiveClient.Name -ForegroundColor Green 
    Remove-CMDevice -Name $($InactiveClient.Name) -Force #3
  } 
 
}
#4
$EmailRecipient = "mail@company.com.tr"
$CC = "mailcc@company.com.tr","mailcc@company.com.tr"
$EmailSender = "sccm@company.com.tr"
$SMTPServer = "internalsmtp.company.local"
If ($InactiveClients.Count -ne 0) #Silinecek client sayisi 0'dan buyukse mail gonderir.
{
  $Body = "SCCM'de inactive olupta active directory'de hesabi bulunmayan computer accountlari, SCCM database'den silinmistir. 
  Silinen bilgisayar isimleri ektedir."

  Send-MailMessage -To $EmailRecipient -Cc $CC -From $EmailSender -Subject "SCCM'den Silinen Inactive Bilgisayarlar ($(Get-Date -format 'yyyy-MMM-dd'))" -SmtpServer $SMTPServer -Body $Body -Attachments "C:\Users\onuromertunc\Desktop\RemoveDevice.TXT" 
}

Start-Sleep -Seconds 10
Remove-Item -Path C:\Users\onuromertunc\Desktop\RemoveDevice.TXT -Recurse

Merhaba,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir