IIS Setting for Sccm Distribution Point [Powershell Script]

Sccm-Powershell-Automation
Sccm-Powershell-Automation

Sccm’de distribution point kurulumları yaparken role-feature seçiminde gözden kaçan veya atladığınız bir nokta olmaması önemlidir. Bu işlemi otomatik hale getirmek ve kontrolünü sağlamak için aşağıdaki powershell komutlarını kullanabilirsiniz.

Komutları belirtilen sıraya uygun bir şekile çalıştırabilirsiniz.

# 1- Rol ve Local Admin Kontrolleri
Get-WindowsFeature -Name WDS, RDC, Web-Server

Add-LocalGroupMember -Group "Administrators" -Member "omertunc.local\SCCMSERVER$" 

Get-LocalGroupMember -Group Administrators | Where-Object -FilterScript { $_.Name -like '*SCCMSERVER*' } | Select-Object Name

#Dp Kurulacak Disk'in Kontrolu
Get-CimInstance Win32_LogicalDisk
#Mevcut IIS kurulumuna ait yapılandırmanin kontrolu
Start-Process -FilePath "C:\Windows\system32\inetsrv\InetMgr.exe"


# 2- IIS ve WDS Uninstall ve Restart (Bu kismi sadece mevcut IIS yanlis yapilandirilmissa veya yeniden kurmak istiyorsak calistiyoruz)

#Remove-WindowsFeature -Name WDS 

#Remove-WindowsFeature -Name Web-Server -Restart 


# 3- IIS Re-Install Custom Role Service - Sccm icin kullanilan iis feature'lari secilmistir.

Install-WindowsFeature -Name Web-Server, Web-WebServer, Web-Common-Http, Web-Default-Doc, Web-Dir-Browsing, Web-Http-Errors, Web-Static-Content, Web-Http-Redirect, Web-Health,
 Web-Http-Logging, Web-Performance, Web-Stat-Compression, Web-Security, Web-Filtering, Web-Windows-Auth,Web-App-Dev,Web-ISAPI-Ext,Web-Mgmt-Tools,Web-Mgmt-Console,Web-Mgmt-Compat,
 Web-Metabase,Web-WMI,Web-Scripting-Tools -IncludeManagementTools     

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.