Windows could not start the SQL Server service on local computer 17051

Sql Management Studio’dan denediğimizde yukarıda kihatayı alıyoruz.

A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 – Could not open a connection to SQL Server) (Microsoft SQL Server, Error: 2)

Event Viewer kontrolünde aldığımız hata > SQL Server evaluation period has expired.

Başlat > Sql Server 2017 Installation Center

Geçerli bir ürün anahtarı giriyoruz.

Kontrol için MSSQLSERVER servisini tekrar çalıştırıyoruz.

Başarılı bir şekilde running durumuna geldi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir